Honda's Milieuverklaring


Sinds de jaren '60 streeft Honda ernaar om mileuproblemen op te lossen. We hebben de ‘Compound Vortex Controlled Combustion (CVCC) motor geïntroduceerd waardoor we 's werelds eerste autofabrikant werden die voldeed aan ‘U.S. Clean Air Act' van 1970, een uitdaging die door velen in die tijd beschouwd werd als onoverkomelijk. In 1992 brachten we de ‘Honda's Milieuverklaring' uit om ons basisstandpunt, betreffende het verminderen van de impact op het milieu in elk stadium van de levenscyclus van onze producten, die we tot dan hadden ontwikkeld, kenbaar te maken. Honda's Milieuverklaring is vandaag het fundament van al onze milieu- inspanningen.
 

Honda's Milieuverklaring

Als verantwoordelijk lid van de samenleving, wiens taak het is om het milieu te beschermen, zal het bedrijf elke inspanning leveren om bij te dragen tot de volksgezondheid en het behoud van het milieu wereldwijd, in elke fase van haar bedrijfsactiviteit. Het is de enige mogelijkheid om te kunnen rekenen op een succesvolle toekomst, niet alleen voor ons bedrijf, maar voor de hele wereld.

We moeten onze dagelijkse bedrijfsbelangen uitvoeren onder de volgende principes:

  1. We zullen inspanningen leveren om materialen te recycleren en rijkdommen en energie te bewaren in elke fase van de levenscycli van onze producten van onderzoek, ontwerp, productie en verkoop tot service en verwijdering.
  2. We zullen elke inspanning leveren om afval en verontreiniging die voortkomen uit het gebruik van onze producten te minimaliseren en te voorkomen door geschikte methodes te vinden, en in elke fase van de levencycli van deze producten.
  3. Als lid van zowel de onderneming als de samenleving zal elke medewerker aandacht besteden aan het belang om inspanningen te leveren om de volksgezondheid en het milieu wereldwijd te bewaren en zal zijn of haar inbreng doen om ervoor te zorgen dat het bedrijf zich in zijn geheel verantwoordelijk gedraagt.
  4. We zullen de impact die onze bedrijfsactiviteiten hebben op het locale milieu en samenleving in beschouwing nemen, en ernaar streven om de sociale status van het bedrijf te verbeteren.

Vastgelegd en aangekondigd in juni 1992
 

Lees meer over Honda's milieu-initiatieven