Utsläpp

Honda motorer, en global standard.

Under många år har Honda varit i framkant i den globala kampen mot klimatförändringarna. När du ser Honda på en motor, vet du att det är så grönt som det kan bli.
 

Vårt dubbla syfte är att kontinuerligt ha lägre utsläpp och att överträffa även världens mest hårda emissionsregler. Vår GX modeller till exempel, uppfyller inte bara Europeiska regler utan även regler i USA och de CARB / EPA standarder som omfattar avgaser och avdunstning.
 

Honda är väl medveten om sitt ansvar för den miljöpåverkan företagskunder verksamhet och dess produkter, och har åtagit sig att minimera denna påverkan.
 

För mer detaljer hänvisar vi till Honda hållbarhetsrapport.