Buller

EU: s medlemsländer har drivit igenom några av de strängaste kraven för buller utomhus vid användning av olika applikationer med mindre industrimotorer.
 

Honda erbjuder ett komplett motor modellprogram av motorer som är särskilt utformade för att hålla bullernivån låg. Med Hondas speciella motortyper kan kunderna enkelt hålla sig inom de lagliga bullergränser.