Pressreleaser

« Tillbaka

Honda lanserar en helt ny cyklon luftrenare för GX-serien

Det nya cyklon luftrenare sluter mer tätt och är speciellt anpassat för Hondas GX motormodeller. Det nya, kompaktare designen riktar sig specifikt till applikationer där de totala yttermåtten av motorn är av största vikt. Dessutom, erbjuder den nya cyklon luftrenaren samma överlägsna filtreringseffektivitet med en trippel-rengöringkammare som är särskilt användbart vid applikationer där motorn körs i extremt dammiga förhållanden.

Lufrenarens luftriktare av nät är utformad för att på ett effektivt sätt ta in luft, styra den till tre rörformiga cyklonkammare. Varje turbo fenformade ingång accelererar effektivt luften när den färdas från topp till botten och tvingar partiklar ifrån luftströmmen. Denna konstruktion fångar in smuts och skräp och avlägsnar dessa före de når förfilteret i skum. De minsta partiklarna isoleras och renas av ett veckat luftfilter av papper så att endast ren luft kommer in i motorn.

Denna höga partikelreningsgrad med cyklonen luftrenaren gör att Hondas GX motorers underhållsintervallen blir tre gånger längre än Honda motorer med vanliga dubbla element luftrenare.

Bilder