Pressreleaser

« Tillbaka

Varför lansera en "ny generation bensinmotorer" när "batteridrivet" är nya inneordet...

"Honda Group" består av Honda Motor Co. Ltd. och dess 442 koncernföretag i Japan och resten av världen. De viktigaste affärsområdena där bolaget verkar är "Motorcyklar", "Bilar" och "Power Products". Företaget är också verksamt inom andra områden som "Flygplan" och "flygplans motorer", "Robotics" och "Home Energy". Honda har ca. 31 miljoner (och stigande) kunder per år, varav ca. 6,2 miljoner (och stigande) är "Power Products" -kunder.
 

Som ett globalt företag erbjuder Honda en mängd olika produkter och serverar en mängd olika kunder på olika marknader. Vi på Honda ser en bredare bild när det gäller miljöskydd som kan sammanfattas med att minska miljöpåverkan (i bästa fall minska miljöfotavtrycket till noll) och elektrifiering bara är en aspekt av hållbar tillväxt som företaget har som mål.
 

Honda har alltid varit medvetna om bristen på naturresurser och har alltid varit en föregångare när det gäller miljöskydd:

  • Honda var den första biltillverkaren som uppfyllde "US Clean Air Act" på 1970-talet; en förordning som då vara den strängaste i världen.
  • År 1999 lanserade Honda Insight, den första hybridbilen i USA.
  • År 2002 blev "FCX" det första bränslecellsbilen i världen som certifierades av U.S. Environmental Protection Agency (EPA) och California Air Resources Board.
     

Till år 2050 avser Honda att halvera koldioxidutsläppen jämfört med  "2000 nivåer". Ett "interims mål" fastställdes som syftar till att minska utsläppen av Honda produkter med 30% av de globala genomsnittliga utsläppen år 2020 mot "2000 nivåer".
 

2017 prestationsstatus vs 2020 mål för CO2-utsläppsminskning

Källa: Honda 2017 Hållbarhetsredovisning

En av åtgärder som syftar till att uppnå 2050 målet består i att öka andelen fordon som använder elmotorer till två tredjedelar före 2030. För att uppnå detta mål satsar Honda ytterligare resurser för vidareutveckling av elektriska fordon (EV) och bränslecellsfordon (FCV).

Fokus ligger inte bara på "koldioxidminskning från våra produkter" utan också att göra ansträngningar för att återvinna material, spara resurser och energi i alla skeden av våra produkters livscykel. Allt från forskning, design, produktion och försäljning till service och återvinning.

Som ett exempel introducerar och främjar Honda aktivt användningen av förnybar energi, såsom storskalig sol- och vindkraftsproduktion vid sina anläggningar runt om i världen. Vid räkenskapsåret 2017 skapade Honda totalt 106.000 MWh i elkraft, inklusive solkraftproduktion och vindkraftsproduktion.

Var och en av våra 31 miljoner kunder har specifika behov som inte alltid kan uppfyllas av dagens batteriteknik.

Speciellt när det gäller Power Products är det en begränsning som är relaterad till driftstid på grund av batterikapaciteten. Driftstiden är ett viktigt kriterium för industri och professionella användare (Hondas traditionella kundbas). Honda skulle inte kunna uppfylla behoven hos alla sina kunder om vi skulle överge bensinmotorer helt. Så vi fortsätter att göra bensinmotorer så rena som de kan bli!

Ytterligare detaljer om Hondas ansträngningar inom miljöområdet finns i
http://world.honda.com/sustainability/report/