Menu

Veelgestelde vragen

Welke benzinesoort moet ik gebruiken?
 • Normale loodvrije 98, 95, 95 E5 of E10 benzine kan gebruikt worden in Honda produkten  ( E5 of E10 bevat 5% of 10% ethanol). Consulteer uw gebruikershandleiding.
 • Gebruik geen benzine met een ethanol gehalte van meer dan 10%. Dit kan corrosie veroorzaken aan verschillende componenten in het benzinesysteem en kan rubber en plastieken onderdelen beschadigen.
 • Honda voorziet geen negatieve effecten bij het gebruik van een alkylaatbenzine. Wij raden aan om bij twijfel de alkylaat producent te contacteren voor meer informatie.
 • Wanneer uw Honda product niet dagelijks wordt gebruikt (Vb. opslagperiode langer dan 4 weken) raden wij aan om brandstofadditief toe te voegen wanneer u benzine koopt:
  > Brandstofadditief heeft een houdbaarheidsdatum en de prestaties zullen na verloop van tijd afnemen. Raadpleeg de gebruikershandleiding van de fabrikant van de brandstofadditief voor meer informatie.
  > Dit product mag enkel toegevoegd worden aan verse benzine. 

Download de pdf over brandstofgebruik

Hoe moet de benzine bewaard worden?

Normale benzine heeft een levensduur van 4 weken .

 • Voeg brandstofadditief toe aan verse benzine wanneer deze langer dan 4 weken zal worden bewaard.
 • Gebruik alleen een propere, goed afgesloten en goedgekeurde tank of container specifiek ontworpen voor de opslag van benzine.
 • Controleer de binnenkant op corrosie of condensatie wanneer de benzine wordt opgeslagen in een stalen container ( vb. jerrycan).
 • Bewaar benzine in een koele plaats, weg van het zonlicht.

Download de pdf

Hoe uw Honda product te onderhouden?
 • Gebruik brandstofadditief wanneer uw product niet regelmatig wordt gebruikt ( vb. opslagperiode langer dan 4 weken ).
 • Draai de benzine toevoerkraan in de OFF positie wanneer de machine niet wordt gebruikt.
 • Controleer alvorens gebruik het olieniveau en de luchtfilter 
 • Vóór winteropslag:
  > Laat de benzine van de carburateur en benzinetank (zie de gebruikershandleiding voor instructies).  
  OF
  > Vul de tank tot het aanbevolen maximale niveau met verse benzine en voeg het brandstofadditief toe. Start de motor en laat die minimum 5 minuten draaien (zodat de behandelde benzine de carburator kan bereiken) alvorens het product op te slaan.

Download de pdf over brandstofgebruik

Welke voorbereidingen zijn nodig bij het stockeren van de motor?
 • Als de motor gedraaid heeft, laat die dan ten minste een half uur afkoelen vooraleer u hem reinigt. Reinig alle oppervlakken aan de buitenkant, herstel beschadigde verf en bedek andere, voor corrosie vatbare delen met een lichte film of olie.
 • Benzine oxideert en degenereert bij opslag. Oude benzine zorgt ervoor dat de motor moeilijker start en veroorzaakt gomafzettingen die het brandstofsysteem wel eens kunnen verstoppen. Vermijd problemen door het degenereren van benzine en maak de benzinetank en de carburator leeg. Zie de gebruikershandleiding voor instructies.
 • Kies een goedgeventileerde opslagplaats weg van apparaten die werken met een vlam, zoals een oven, waterkoker of droogkast.
 • Vermijd ook ruimtes met een elektrische motor die vonken teweegbrengt of waar met gereedschapswerktuigen wordt gewerkt. Vermijd, indien mogelijk, ruimtes met een hoge vochtigheidsgraad, want dat bevordert roest en corrosie.
 • Zorg ervoor dat de motor horizontaal ligt. Als hij schuin ligt, kan er brandstof of olie lekken.
 • Als de motor voorzien is van een batterij, verwijder de batterij en bewaar die op een koele en droge plaats. Herlaad de batterij één keer per maand als de motor opgeborgen is. Op die manier zal de levensduur van de batterij stijgen.
Op welke manier wordt de carburator gereinigd?

Bekijk onze video's om meer te vernemen over het reinigen van carburatoren. Gelieve er rekening mee te houden dat de motor moet worden onderhouden door een geauthoriseerde Honda verdeler, behalve indien de eigenaar beschikt over voldoende technische vaardigheden, het juiste gereedschap en de nodige service-informatie.

Wat moet u doen indien de motor niet start of moeilijk start?
 • Draineer de oude benzine en vul de benzinetank met verse benzine, het is verkieslijk om brandstofadditief toe te voegen
 • Draai de benzinekraan op de "OPEN"- positie
 • Draai de schakelaar op "OPEN"
 • Is de motor uitgerust met een batterij? Herlaad de batterij of vervang de zekering
 • Zet de choke op de "OPEN" positie
 • Als er zich een probleem voordoet met de bougie:
  > Controleer de bougiekabel en verbind indien nodig.
  > Verwijder de bougiekap. Verwijder alle vuil van rond de bougiebasis en verwijder dan de bougie.
  > Aard de zij-electrode aan een motoraarding, trek aan de repeteerstarter om te zien of de vonken dansen rond de opening. Indien er geen vonken zijn, vervang dan de bougie. Indien er vonken zijn, herinstalleer de bougie en start opnieuw.
 • Indien de motor nog steeds niet start, breng de motor dan naar een geauthoriseerde Honda verdeler. Zie service netwerk.
Wat moet u doen indien de motor een slecht vermogen of gebrek aan kracht heeft?
 • Als er zich een probleem voordoet met de bougie:
  > Controleer de bougiekabel en verbind indien nodig.
  > Verwijder de bougiekap. Verwijder alle vuil van rond de basis en verwijder dan de bougie.
  > Aard de zij-electrode aan een motoraarding, trek aan de repeteerstarter om te zien of de vonken dansen rond de opening. Indien er geen vonken zijn, vervang dan de bougie. Indien er vonken zijn, herinstalleer de bougie en start opnieuw.
 • Als de luchtfilter is verstopt, maak deze proper of vervang ze.
 • Als de carburator is verstopt, maak deze proper. Bekijk onze video's om meer te vernemen over het reinigen van de carburatoren.
 • Controleer of de kleppenspeling OK is, indien niet, pas deze aan.
 • Controleer of de regelaar juist is afgesteld, indien niet, pas deze aan.
 • Indien het probleem nog steeds niet opgelost is, breng de motor dan naar een geauthoriseerde Honda verdeler. Zie service netwerk.
Hoe moet u garantie claimen?


In geval van problemen met de Honda-motor op uw toestel, kunt u een herstelling of een vervanging onder garantie vorderen indien aan de volgende voorwaarden is voldaan. Lees meer

Waar vindt u de model code en serienummer terug op de motor?

Iedere Honda motor heeft een model code en een serienummer gegraveerd in de zijkant van de motor. De exacte plaats van dit unieke nummer is afhankelijk van het model. Lees meer…