Menu

Hoe garantie vorderen

In geval van problemen met de Honda-motor op uw toestel, kunt u een herstelling of een vervanging onder garantie vorderen indien aan de volgende voorwaarden is voldaan:

Procedure en regels

  • Breng uw Honda-motor of toestel waarin die is geïnstalleerd naar een dealer.
  • Erkende dealers zijn rechtstreeks gekoppeld aan de Honda-dochteronderneming of verdeler in uw land.
  • Onafhankelijke dealers kunnen uw vordering doorverwijzen naar een verdeler van reserveonderdelen of naar de Honda-verdeler, in de veronderstelling dat die beschikbaar zijn in uw land (zie dealernetwerk) .
  • Indien er geen Honda-dochteronderneming of verdeler in uw land is, raden wij aan om contact op te nemen met de dealer, importeur of producent van het toestel om garantie te claimen.
  • U dient de factuur of een ander document, dat de datum van de verkoop aangeeft, te kunnen voorleggen.
  • Ingeval van export gelden de garantievoorwaarden van het land waar het toestel geïmporteerd is (niet die van het land waar het toestel geproduceerd is).
  • De Honda-garantie geldt voor alle Honda-producten.
  • Honda-motoren voor algemeen gebruik worden aangewend om machines aan te drijven die geproduceerd en verkocht worden door bedrijven andere dan Honda.
  • In dit geval dekt de Honda-garantie enkel defecten van de motor, niet van het toestel waar het deel van uitmaakt noch van de onderdelen of het materiaal vastgemaakt aan de motor om die te installeren in het toestel.