Frågor och svar

Vilken typ av bensin ska jag använda?
 • Blyfri  98, 95, 95 E5 eller E10 kan användas i Hondas produkter (E5 eller E10 innehåller 5% eller 10% etanol). Vänligen kontrollera i din instruktionsbok.
 • Använd inte bensin som innehåller mer än 10% etanol. Detta kommer att orsaka korrosionsskador på komponenter i bränslesystemet och skada gummi och plastdetaljer.
 • Honda räknar inte med några negativa effekter vid användning av alkylat  bensin. Se de instruktioner och datablad som tillhandahålls av alkylat tillverkaren för mer information.Om din Honda produkt inte används regelbundet (t.ex. mer än 4 veckor mellan varje användning) ska Honda bränslestabilisator användas.
 • Bränsle stabilisator har en begränsad hållbarhet och dess prestanda kommer att försämras med tiden.
  > När flaskan har öppnats har en maximal livslängd på 2 år.
  > Bränsle stabilisator kommer inte återskapa eller återuppliva gammal bensin. Det måste tillsättas när bensinen är färsk.

Ladda ner bränsleförbrukningen pdf

Hur ska bensin förvaras?
 • Bensin börjar försämras om den förvaras i mer än 1 månad.
 • Använd bränsle stabilisator med färsk bensin om denna kommer att lagras i mer än 1 månad.
 • Använd endast rena, slutna, godkända bränslebehållare, för att förvara bensin.
 • Om bensin lagras i en stålbehållare (t.ex. en bränsledunk) se till att det inte finns någon korrosion på insidan av behållaren.
 • Förvara bensin i svalt och skyddat från direkt solljus.

Ladda ner pdf

Hur ska jag underhålla min Honda produkt?
 • Om din Honda produkt inte används regelbundet (t.ex. mer än 4 veckor mellan varje användning) använda färsk bensin med tillförd bränsle stabilisator.
 • Stäng av bränslekranen när maskinen inte används.
 • Före användning, kontrollera att oljenivån är korrekt och se till att luftfiltret är rent.
 • Före vinterförvaring:
  > Töm bensinen från förgasaren och bränsletanken (se bruksanvisningen för korrekt förfarande).
  ELLER
  > Häll i bränsle stabilisator, vilket förlänger hållbarheten av den bensin som är kvar i tanken och förgasaren. Fyll bränsletanken till den rekommenderade maximala nivån, med behandlad bensin. Kör motorn i minst 5 minuter så att behandlad bensin att komma in i förgasaren, innan lagring.

Ladda ner bränsleförbrukningen pdf

Hur förbereder jag min motor för lagring?
 • Om motorn har körts, låt den svalna i minst en halvtimme innan rengöring. Rengör alla yttre ytor, bättra på skadade målade ytor och andra områden som kan rosta med en lätt oljefilm.
 • Bensin kommer att oxidera och försämras vid lagring. Gammal bensin orsakar startproblem och det lämnar rester som kan täppa till bränslesystemet. Undvik detta problem genom att tömma bränsletanken och förgasaren. Vänligen kontrollera din instruktionsbok.
 • Välj ett väl ventilerat förvaringsutrymme dock ej i närheten av utrymme som värms upp med flamma, såsom en ugn, varmvattenberedare eller torkskåp
 • Undvik också ett område där en elmotor som genererar gnistor eller där motordrivna verktyg används. Om möjligt, undvika område med hög luftfuktighet, vilket kan leda till rost och korrosion.
 • Placera utrustningen så att motorn står plant. En lutad motorn kan orsaka bränsle eller oljeläckage.
 • Om din motor är försedd med ett batteri, ta bort det och förvara det på ett svalt och torrt. Ladda batteriet en gång i månaden , detta hjälper att förlänga dess livslängd.
Hur rengör jag förgasaren av en Honda motor?

Se våra utbildningsfilmer gällande hur man rengör förgasare. Observera att motorn skall servas av en auktoriserad Honda återförsäljare, eller motsvarande med nödvändiga tekniska kunskaper.

Vilka åtgärder kan jag ta om motorn inte startar eller är svår att börja?
 • Fyll bränsletanken med färsk bensin och helst med bränsle stabilisator.
 • Töm allt gammalt bränsle och fyll tanken med färsk bensin.
 • Vrid bränslekranen till ON eller öppet läge.
 • Vrid motorn stoppreglage till ON.
 • Är motorn utrustad med ett batteri? Ladda batteriet eller kontrollera och byt ut säkringen.
 • Flytta chokereglaget till ON läge.
 • Om problem uppstår med tändstiftet:
  > Kontrollera tändkabeln och anslut vid behov.
  > Ta bort tändhatten. Rengör all smuts från runt tändstiftet och ta bort tändstiftet.
  > Jordasidan av elektroden till motorn, dra rekylstartapparaten att se om gnistor hoppa över gapet. Om det inte finns någon gnista, byt det. Om det finns en gnista, montera tändstiftet och starta igen.
 • Om motorn fortfarande inte startar, ta den till en auktoriserad Honda återförsäljare, eller motsvarnade med nödvändiga tekniska kunskaper. Se servicenät.
Vilka åtgärder kan jag vidta när motorn går dåligt?
 • Om ett problem uppstår med tändstiftet:
  >Kontrollera tändkabeln och anslut den om det behövs.
  > Ta bort tändhatten. Rengör all smuts från runt tändstiftet basen och ta bort tändstiftet.
  > Jorda sidan av elektroden till motorn, dra rekylstartapparaten att se om gnistor hoppa över gapet. Om det inte finns någon gnista, byt det. Om det finns en gnista, montera  tändstiftet och starta igen.
 • Om luftrenaren är igensatt, rengör eller byt ut luftfiltret.
 • Om förgasaren är igensatt, rengör förgasaren. Se våra utbildningsfilmer för mer information om rengöring av förgasare.
 • Kontrollera om ventilspelet är korrekt. Om inte, justera ventilspelet till rätt inställning.
 • Kontrollera om varvtalsregulatorn är korrekt justerad.. Om inte, justera varvtalsregulatorn.
 • Om problemet inte är löst, ta din motor till en auktoriserad Honda återförsäljare,  eller motsvarnade med nödvändiga tekniska kunskaper. Se servicenät.
Hur får jag min garanti?

Om du har ett problem med en Honda motor, kan du begära en reparation eller ersättning enligt garanti om vissa villkor är uppfyllda. Läs mer... 

Hur hittar jag motorns modell-och serienummer på min Honda motor?

Varje Honda motor har en modell kod och serienummer stämplat på sidan av motorn. Var detta sitter är olika beroende på  motormodell. Läs mer...