Menu

Uitsluitingen van garantie

De volgende zaken worden niet gedekt door garantie:

1. Algemeen

1. Elke schade als gevolg van het niet naleven van het periodieke onderhoud opgegeven door Honda.
2. Elke schade als gevolg van herstellingen of onderhoud volgens methodes die niet opgegeven zijn door Honda.
3. Elk product dat is gebruikt in een race-evenement, rally of competitie.
4. Elke schade als gevolg van fout gebruik of gebruik dat de begrenzingen overschrijdt of dat niet beantwoordt aan het door Honda vooropgestelde doel, zoals overbelading, of elke schade als gevolg van gebruik in abnormale omstandigheden.
5. Elke schade als gevolg van het gebruik van niet authentieke onderdelen, smeermiddelen of vloeistoffen die niet goedgekeurd zijn door Honda.
6. Elke schade als gevolg van wijzigingen of installatie in andere producten op een wijze die niet goedgekeurd is door Honda en die een invloed heeft op de werking en/of de prestaties van de producten.
7. Elke schade als gevolg van bediening die niet gespecificeerd wordt in de gebruikshandleiding, zowel vrijwillig als onvrijwillig.
8. Vervagen van geschilderde oppervlakken, degenereren van met metalen oppervlaktes, degenereren van rubber en plastiek, en roest na verloop van tijd.
9. Normale fenomenen zoals geluid, trillingen of olielekken waarover Honda oordeelt dat die de kwaliteit, werking of prestaties van het product niet beïnvloeden.
10. Elke schade als gevolg van slechte opslag of slecht transport.
11. Verbruiksonderdelen.
Voorbeelden:
• Verbruiksonderdelen: bougies, contactpunten, breekpennen, brandstofzeven, oliefilterelementen, luchtreinigingselementen, remschoenen, koppelingsplaten, zekeringen, motorborstels, dichtingen, pakkingen, buizen, riemen. 
• Petroleumproducten en andere: olie, vet, elektrolyt in de batterij, koelvloeistof in de radiator. Andere items gespecificeerd door Honda.
12. Items voor periodiek onderhoud zoals reiniging, inspectie en aanpassingen.
13. Elk herstel en/of elke aanpassing verricht door personen andere dan een verdeler of zijn erkende dealers, of schade die hieruit voortvloeit. De garantie zal doorgaans niet van toepassing zijn op herstellingen of aanpassingen verricht door personen andere dan een verdeler of zijn erkende dealers. Niettemin mogen er bij een onvermijdelijk noodgeval herstellingen of aanpassingen uitgevoerd worden door andere personen en, wanneer de verdeler die correct acht, zal de verdeler vergoed worden voor de aanpassingskosten conform de procedure voor een normale garantieclaim indien de claim wordt goedgekeurd door Honda.
14. Elk herstel en/of elke aanpassing bedoeld om vroeger verkeerd of slecht verricht werk te corrigeren.
15. Extra kosten opgelopen in de garantievordering.
Voorbeelden:
• Bijkomende kosten zoals sleep-, communicatie-, hotel- en maaltijdkosten, enz. als gevolg van een panne van een product op een afgelegen plaats. 
• Alle kosten gekoppeld aan verwondingen aan personen en/of schade aan eigendom (buiten het product zelf).
• Vergoedingen voor tijdsverlies, commercieel verlies of huurkosten voor een vervangingsproduct tijdens de aanpassingsperiode.
16. Elke schade als gevolg van onvermijdelijke natuurrampen, vuur, aanrijding, diefstal, enz.
17. Normale slijtage of degeneratie, zoals het geval is bij glij- en/of draaiende onderdelen veroorzaakt in normale werkomstandigheden
Voorbeelden:
• Normale slijtage bij pistons, pistonringen, cilinders, pistonpennen, klepzittingen, stangen en lagers.
18. Problemen of schade veroorzaakt door roet, rook, medicijnen, chemische stoffen, zout of gelijkaardig.

2. Motoren

1. Elk defect aan motoren als gevolg van een verkeerde installatie in andere producten
Voorbeelden:
• Elke schade als gevolg van trillingen veroorzaakt door een verkeerde installatie.
• Elk defect als gevolg van een verkeerde manipulatie en/of incompatibiliteit tussen de OEM-motor en het product waarin het is geïnstalleerd, zoals beschreven in de OEM technische handleiding voor OEM-motoren. 
2. Elke kost gekoppeld aan de installatie of verwijdering van een OEM-motor uit het product waarin die is geïnstalleerd voor herstel.
3. Normale verbruiksonderdelen
Voorbeelden:
• Bougies, contactpunten, breekpennen, brandstofzeven, oliefilterelementen, luchtreinigingselementen, startmotorborstels, dichtingen, pakkingen, V-riemen. 
4. Elk defect als gevolg van verkeerd onderhoud en/of gebruik.
Voorbeelden:
• Buiging of breuk in de krukas als gevolg van een externe schok..
• Elk defect als gevolg van gebruik niet gespecificeerd door Honda.
• Slecht werkende motor door gebruik van verkeerde brandstof.
• Cilinder die vastloopt door oververhitting.
5. Elke kost of schade als gevolg van revisie van afgedichte eenheden of onderdelen waarvan Honda stelt dat die niet mogen gedemonteerd worden. 
Voorbeelden:
• Dichting van de toerenregelaar.
• Dichting van de motorstophendel om de injectiepomp/injector de verwijderen. 
6. Andere behoren tot de algemene categorie van uitzonderingen