Undantag för garanti

Följande saker täcks inte av garantin:

1. Generellt

1. Skada som uppstått pga uteblivet underhåll som Honda specificerat.
2. Skada som uppstått pga egna reparations- eller underhållsmetoder, ej specificerade av Honda.
3. Alla produkter som har deltagit i tävling.
4. Skada som uppstått då produkten använts till annat än vad den är avsedd för, använts utanför de av Honda rekomenderade specifikationer gällande t.ex.  överbelastning. Eller skada som uppkommit genom onormalt användande.
5. Skada som uppstått pga användande av icke orginal reservdelar, oljor eller vätskor som inte är godkända av Honda.
6. Skada som uppkommit efter modifikation av motorn eller en installation som inte godkänts av Honda och som påverkar produktens funktion eller prestanda.
7. Skada som uppstått när motorn använts på ett avvikande sätt än det som beskrivs i användarmanualen. Oavsätt om det är avsiktligt eller av misstag.
8. Färgflagor, repor på höljet, slitage på gummi och plast, och rost som uppkommit av längre tids användning.
9. Normala fenomen som ljud, vibrationer eller oljeläkage som Honda inte anser påverka kvalitén, funktionen eller användandet av produkten.
10. Skada som uppstått pga felaktig förvaring eller transport.
11. Slitagedelar.
Exempel:
• Slitagedelar som kan ersättas: Tändstift, kontaktytor, rörstift, lameller, oljefilter, bränsleslangar, luftfilter, bromsklossar, säkringar, släpstift, packningar, slangar, remmar.
• Bensinprodukter och annat: Olja, fett, batterivätska, kylarvätska samt andra saker som specifiserats av Honda.          
12. Underhåll som rengöring, inspektion och justeringar.
13. Alla reparationer och/eller justeringar som leder till skada som utförs av annan person än distrubitör eller aktoriserad återförsäljare. Som tumregel kan man säga att ingen annan än distributör eller aktoriserad återförsäljare ska utföra reparationer eller justeringar enligt garantin. Men om det i nödfall är oundvikligt att en obehörig person utför reparationen eller justeringen och att en distributör isåfall ger annan person godkännande att utföra reparationen eller justeringen så godkänns ingreppet av Honda.
14. Alla reparationer och/eller justeringar för att rätta till en redan inkorrekt reparation av motorn.
15. Oförutsatta utgifter under ditt garantinyttjande.
Exempel:
• Extra utgifter som: bogsering, transport, hotell och mat. T.ex. Inkvartering på annan ort pga att motorn gick sönder på annan ort. 
• Alla utgifter som kan relateras till personskada och/eller egendomsskada (exkl. produkten) 
• Kompensation för förlorad tid, kommersiella förluster eller låne kostnader, som kan bli påföljden vid reparationer eller justeringar.        
16. Alla skador som kan hända vid en naturkatastrofer, brand, krock, översvämmning, stöld m.m.
17. Allt slitage som kan uppstå under normalt användande, så som glidande och/eller roterande delar. Exempel: normalt slitage på kolv, kolvringar, cylinder, ventilsäten, lager, m.m.
18. Alla problem man kan få av sot, rök, kemikalier, salter eller liknande.

2. Motorer

1. Fel på motorn som följd av inkorrekt installation i annan produkt.
Exempel:
• Skador som orsakats av vibrationer som uppstått av inkorrekt installation. 
• Fel som kan uppstå pga misskötsel och/eller felmontering av OEM motorn i tillhörande produkt. Motorn skall installeras som beskrivs i OEM Technical Manual för OEM motorer.     
2. Alla utgifter som är relaterade till montering eller avmontering av en OEM motor under reparation.
3. Normala utgifter vad det gäller reservdelar:
Exempel:
• Tändstift, kontaktytor, rörstift, bränsleslangar, luftfilter, oljefilter, släpstift, packningar och remmar.       
4. Fel som kan uppstå genom felaktigt underhåll och/eller användning.
Exempel:
• Böjning eller brytning av utgående axel pga yttre påverkan.
• Fel som kan uppstå pga att man använt motorn på annat sätt än Honda specificerat.
• Motorhaverier som uppkommit pga användning av felaktigt bränsle.
• Cylinderhaveri orsakat av överhettning.
5. Kostnaderna eller skadorna som är ett resultat av genomgång av förseglade enheter eller delar som enligt Honda inte får demonteras.
Exempel:
• Försegling av regulator
6. Andra förekommanden från den vanligaste kategorin av undantag.