Allmänna användarvillkor

Besökare på denna webbplats bör vara medvetna om vissa regler när de använder vår webbplats. Läs dessa användarvillkor noggrant, särskilt informationen om ansvarsfriskrivningar och ansvarsbegränsningar. Genom att använda denna webbplats godkänner du dessa villkor.

 • Om oss
  https://www.honda-engines-eu.com är en webbplats som hanteras av Honda Motor Europe Logistics NV. Honda Motor Europe Logistics NV är registrerat i Belgien med företagsnummer 0418.250.835 och har sitt säte på Langerbruggestraat 104, 9000 Gent, Belgien (kallas nedan ”Honda”, ”vi/oss”).
   
 • Ändringar av dessa användarvillkor och vår webbplats
  Vi kan när som helst ändra dessa användarvillkor genom att uppdatera denna sida. Kontrollera därför denna sida regelbundet för att hålla dig informerad om eventuella ändringar, eftersom de är bindande för dig. Vi kan också uppdatera vår webbplats regelbundet och ändra innehållet när som helst.
   
 • Åtkomst till vår webbplats
  Vi strävar efter att göra vår webbplats tillgänglig för alla användare, men vi kan inte garantera att vår webbplats eller dess innehåll alltid kommer att vara tillgängligt eller inte drabbas av avbrott. Vi kan inskränka, dra tillbaka, avbryta eller ändra användningen av vår webbplats och tjänsterna som tillhandahålls via webbplatsen, helt eller delvis, utan föregående meddelande om vår webbplats av någon anledning inte är tillgänglig vid ett tillfälle eller under en tidsperiod.
   
 • Immateriella rättigheter
  Vi äger eller är licensinnehavare till alla immateriella rättigheter på vår webbplats och dess innehåll. Dessa verk är skyddade av upphovsrättslagar och internationella fördrag och alla rättigheter med avseende på dessa är förbehållna.
  Du får skriva ut en kopia eller ladda ner utdrag från denna webbplats till din dator för personligt och icke-kommersiellt bruk. Du får dock inte använda något innehåll från denna webbplats, inklusive texter, bilder, illustrationer, foton, videor och/eller ljudfragment, på din egen webbplats eller för andra offentliga eller kommersiella ändamål utan föregående skriftligt tillstånd från Honda. Detta innebär att du inte får publicera eller distribuera någon del av vår webbplats om du inte har en licens för våra produkter. Du får inte ändra, rekonstruera, avkompilera eller på annat sätt konvertera material som du har skrivit ut eller laddat ned på något sätt.
  Du får bara inkludera en länk till vår välkomstsida, förutsatt att du gör det på ett rättvist och lagligt sätt och inte skadar vårt rykte eller drar nytta av det. Djuplänkning och framing är förbjuden. Det är inte tillåtet att tillhandahålla en länk på ett sätt som antyder ett samarbete eller förespråkande från vår sida om så inte är fallet.
  Om inte annat anges tillhör alla varumärken som används på denna webbplats Honda eller företag som ingår i Honda Group.
 • Informationens noggrannhet, fullständighet och aktualitet
  Informationen som nämns i online manualerna är baserad på lagkraven och Hondas tolkning vid den tidpunkt då manualerna framställdes.
  Det är möjligt att informationen i online innehållet inte är den senast tillgängliga informationen.
  Vi vidtar rimliga ansträngningar för att alltid hålla informationen på vår webbplats aktuell, men fel kan uppstå.
  Därför lämnar vi ingen garanti, underförstådd eller uttrycklig, för att innehållet på vår webbplats är korrekt, fullständigt eller uppdaterat.
  Du kan dock räkna med att vi åtgärdar till dessa fel så snart vi blir medvetna om dem. Vi rekommenderar starkt att du alltid kontrollerar specifikationerna hos en auktoriserad Honda Engines-återförsäljare innan du köper. Honda tar inget ansvar om denna information inte verifieras av dig.
 • Ansvarsbegränsning
  Inget i dessa villkor ska utesluta eller begränsa vårt ansvar för dödsfall eller skada som orsakats av slarv, bedrägeri eller bedrägliga felaktiga framställningar från vår sida eller något ansvar som inte kan uteslutas eller begränsas enligt gällande lag.
  Vi gör rimliga ansträngningar för att hålla informationen på vår hemsida aktuell, men vi utesluter, i den utsträckning som lagen tillåter, alla förhållanden, garantier, representationer eller andra villkor, underförstådda och uttryckliga, som gäller för vår webbplats eller dess innehåll.
  Varken Honda eller våra partner eller någon person som har bidragit till att utveckla, skapa, producera eller leverera material och information på denna webbplats ska hållas ansvarig för förlust eller skada orsakad av din användning av webbplatsen, din oförmåga att använda webbplatsen eller din underlåtenhet att verifiera innehåll på denna webbplats.
  Honda ansvarar inte för förlust eller skada till följd av virus, attacker eller annat tekniskt skadligt material som kan skada din hårdvara, din programvara, dina data eller annat material som du äger genom din användning av vår webbplats.
  Vi bär inget ansvar för innehållet på webbplatser som är länkade till vår webbplats. Vi ansvarar inte för förlust eller skada som orsakas av din användning av dessa webbplatser.
   
 • Tillämplig lagstiftning
  Dessa användarvillkor styrs, tolkas och verkställs av belgisk lag och faller under Bryssels domstolars exklusiva jurisdiktion.
   
 • Hondas policy för idéer och förslag från allmänheten
  Honda accepterar inte idéer och förslag från personer som inte arbetar för Honda. Denna policy gäller över hela världen. Om du misslyckas med att följa eller inte är medveten om denna policy och du behöver förmedla en idé till oss, gäller nedanstående regler oberoende av innehåll, metod, insändningsmetod och svar från en Honda-anställd:
  • Vi kan inte lämna feedback på din idé.
  • Du avstår automatiskt från alla lagliga rättigheter till din idé i den utsträckning som lagen tillåter. Det betyder att Honda inte ger någon ersättning, ekonomiskt eller på annat sätt, om någon av våra produkter eller tjänster, helt eller delvis, visar sig överensstämma med din idé.
  • Vi betraktar inte din idé som konfidentiell information.
  • Vi returnerar inga dokument som beskriver din idé till dig.