European Engine Center (EEC)

I början av 1990-talet beslöt Honda att erbjuda sina motorer, som fram till dess endast var tillgängliga på Hondas egna produkter, till andra kunder; s.k. OEM.

Som en direkt följd grundades EEC år 1994 som en av de divisionerna inom Honda Motor Europe Logistics med huvudsakligt syfte att utveckla försäljningen av sådana motorer i Europa.

En centraliserad försäljningsorganisation med närhet till marknaden (med kontor i Belgien, Tyskland, Frankrike, Storbritannien, Italien, Sverige och Ryssland) och i direkt förbindelse med Hondas FoU-center i Japan garanterar den bästa möjliga kundtillfredsställelsen.

Honda motorer har många olika  användningsområden, till exempel:

  •  Industri och anläggning
  •  Park och trädgård
  •  Elverk
  •  Fritid
  •  Räddningsutrustning

Honda som företag sätter innovation och kreativitet i samarbete med OEM i första ledet så att, liksom motorerna själva, ‘' Powered by Honda'' produkter överträffar alla kunders förväntningar.

Honda Motor Europe Logistics NV

Honda Global