Integritetspolicy

Integritetspolicy gällande onlineinnehåll för Hondas kunder, distributörer och partner
Honda har åtagit sig att skydda och respektera din integritet. Denna integritetspolicy förklarar hur Honda Motor Europe Logistics NV, med företagsnummer 0418.250.835 och säte på Langerbruggestraat 104. 9000 Gent, Belgien (”Honda”, ”vi”, ”oss”) samlar in, bearbetar, lagrar och hanterar dina personuppgifter när du besöker, laddar ned eller kontaktar Hondas webbplatser och appar som refererar till denna integritetspolicy (kallas sammantaget ”Hondas onlineinnehåll”). Den beskriver också dina dataskyddsrättigheter, inklusive rätten att invända mot en del av Hondas behandling. I kapitlet ”Dina val och rättigheter” hittar du mer information om dina rättigheter och hur du kan utöva dem.
Vi kan även ge dig ytterligare information när vi samlar in personuppgifter. Vi gör det där det krävs enligt lag och där vi tror att det skulle hjälpa att ge dig all relevant och aktuell information.

Vilka personuppgifter vi samlar in
Vi behandlar följande typer av personuppgifter:

 • Kontaktuppgifter: som förnamn, efternamn, telefonnummer, e -postadress och annan liknande information.
 • Tekniska data om ditt besök i Hondas onlineinnehåll: som din IP-adress och ditt operativsystem, webbläsartyp (för besök på vår webbplats), ytterligare information om enheten du använder (exempelvis enhetens serienummer, unikt identifieringsnummer, MAC-adress) samt tekniska och händelsebaserade uppgifter om din användning av enheten (exempelvis internet- och Bluetooth-anslutning samt anslutningsdata och sessionsvaraktighet).
 • Information om din Honda-motor: Modellkod och serienummer.
 • All annan information du ger oss: till exempel signaturer, foton, åsikter, din plats och all annan information du tillhandahåller.

Varför vi samlar in, använder och lagrar dessa personuppgifter
Vi samlar in, använder och lagrar dina personuppgifter för de ändamål som anges nedan:

 • vid behov enligt Hondas legitima intressen som anges nedan, där dina dataskyddsrättigheter inte åsidosätter våra intressen.
 • för att tillhandahålla dig Hondas onlineinnehåll och relaterade tjänster.
 • för att hantera hjälpresurser för Hondas onlineinnehåll.
 • för att göra det möjligt för oss att förbättra och optimera Hondas onlineinnehåll och våra produkter och tjänster.
 • för att svara på din förfrågan eller begäran, till exempel genom att tillhandahålla information om Hondas produkter, lokalisera närmaste Honda Engines-servicepunkt.
 • att kontakta dig i samband med det senare syftet (direkt eller genom ett Honda Group-företag, en auktoriserad Honda-distributör, en relevant partner eller agent) via e -post, telefon, sms[FB1] eller push-notis.
 • för att be dig att ge din åsikt eller delta i undersökningar om våra produkter och tjänster.
 • för att förstå vilka delar av Hondas onlineinnehåll som är populära och oftast används, eller vilka delar som behöver ändras eller förbättras.
 • för att svara på frågor och klagomål från användare.
 • för intern registrering.
 • när det är nödvändigt för att uppfylla en juridisk skyldighet.
 • när det är nödvändigt för att skydda Hondas legitima intressen som anges nedan, där dina dataskyddsrättigheter inte åsidosätter våra intressen och rättigheter.
 • för att skydda våra legitima affärsintressen och lagliga rättigheter. Detta inkluderar, men är inte begränsat till, användning i samband med efterlevnad, regulatoriska mål, revision, rättsliga anspråk (inklusive offentliggörande av sådan information i samband med ett rättsligt förfarande eller en rättegång) och andra rättsliga krav behov med avseende på etik och efterlevnadsrapportering.
 • Honda konverterar också personuppgifter till anonyma data och använder den (vanligtvis baserat på aggregerade statistiska data) för forskning och analys för att förbättra Hondas onlineinnehåll, analysera trender och skräddarsy produkter. Samlad personlig information identifierar inte dig eller andra användare av Hondas onlineinnehåll personligen.

Varför vi samlar in, använder och lagrar dessa personuppgifter

(a) Dataöverföring inom Honda-koncernen
Vi delar dina personuppgifter med medlemmar i Honda Group (för mer information se https://global.honda/about/group.html#links). Alla företag inom Honda Group är bundna av standardavtalsklausulerna för dataskydd, som har godkänts av EU-kommissionen.

(b) Dataöverföring till auktoriserade återförsäljare och reparatörer av Honda Engines
Vi delar dina personuppgifter med auktoriserade återförsäljare och reparatörer av Honda Engines inom EES. En fullständig lista över återförsäljare och reparatörer av Honda Engines finns på webbplatsen: https://www.honda-engines-eu.com/sv/service-natverk.

(c) Dataöverföring till företag som tillhandahåller tjänster enligt ett kontrakt
Dina personuppgifter delas med företag som tillhandahåller tjänster till Honda-koncernen enligt ett kontrakt, till exempel företagen nedan:

 • IT-värd (nuvarande leverantör: Combell NV)
 • IT-underhåll (nuvarande leverantör: Iotta Communications NV)
 • Google Analytics (nuvarande leverantör: Google LLC)

Dataöverföring utanför EES
Med avseende på ovanstående mål kan vi överföra dina personuppgifter till organisationer utanför EES. För detta ändamål kan vi använda standardavtalsklausuler för dataskydd, som har godkänts av EU-kommissionen. Vi kan också överföra din information till organisationer i USA som har företagsregler för att skydda din information och som har godkänts av de europeiska dataskyddsmyndigheterna. Kontakta oss om du vill ha mer information, till exempel för en kopia av de dokument som vi använder för att skydda din information. Våra kontaktuppgifter hittar du nedan under ”Kontakta oss”.

Google Analytics
När du godkänner användningen av Google Analytics för att optimera prestandan för din Honda-app eller denna webbplats, kan Google lagra eller behandla dina data i USA eller i ett annat land där Google eller dess underbiträden har faciliteter. I detta fall vidtar vi alla åtgärder som rimligen är nödvändiga för att säkerställa att dina uppgifter behandlas på ett säkert sätt och i enlighet med denna integritetspolicy.

Appar och/eller webbplatser från tredje part
När du laddar ned en tredjepartsapp från Hondas onlineinnehåll eller länkar till en tredjepartswebbplats via Hondas webbplats, överförs dina personuppgifter direkt till eller samlas in och behandlas direkt av leverantören av denna app eller tredjepartswebbplats som en separat dataansvarig. Honda ansvarar inte för sådana app- eller webbplatsleverantörers behandling av dina personuppgifter. Vi rekommenderar därför att du läser och sätter dig in i hur dina personuppgifter kommer att användas av dessa appar och/eller webbplatsleverantörer innan du laddar ned deras appar eller använder eller besöker deras webbplats.

(d) Dataöverföring till andra organisationer

 • Dataöverföring till tredje part när vi är skyldiga att lämna ut dina personuppgifter enligt ett juridiskt krav eller när vi anser att det är nödvändigt för att skydda Hondas, våra kunders eller andras rättigheter, egendom eller säkerhet.
 • Dataöverföring till myndigheter och/eller brottsbekämpande instanser om det krävs enligt lag eller om det krävs för att skydda våra legitima intressen i enlighet med tillämplig lag.
 • Dataöverföring till potentiella eller faktiska köpare av resurser eller företag i Honda Group, om Honda eller en annan medlem i Honda Group säljer något av sina företag eller någon av sina resurser, inklusive personuppgifter.

Dina val och rättigheter

(a) Dina allmänna val och rättigheter

 • Du har rätt att be Honda om en kopia av dina personuppgifter; att få den korrigerad eller borttagen eller begränsa behandlingen av dina personuppgifter och för att få de personuppgifter du tillhandahåller i ett strukturerat maskinläsbart format.
 • Under vissa omständigheter kan du invända mot behandling av dina personuppgifter (framför allt när vi inte behöver behandla uppgifterna för att uppfylla en avtalsmässig eller annan juridisk skyldighet).
 • Där vi har bett om ditt samtycke kan du när som helst och utan begränsningar dra tillbaka det. Om du begär att få återkalla ditt samtycke till Hondas behandling av dina uppgifter kommer detta dock inte att påverka någon behandling som då redan har skett.
 • Dessa rättigheter kan komma att begränsas, till exempel om uppfyllandet av din begäran skulle avslöja personuppgifter om en annan person, eller om du ber oss radera information som vi är skyldiga att behålla enligt lag eller för att vi har tvingande legitima intressen.

(b) Din rätt att klaga hos en tillsynsmyndighet
Du har också rätt att klaga hos en dataskyddsmyndighet. Tillsynsmyndigheten kan finnas på den plats där du bor, där du arbetar eller där ett åsidosättande av dataskyddsskyldigheterna har skett.

Datalagring
Vi behåller dina personuppgifter enbart så länge det är nödvändigt för Hondas legitima intressen i enlighet med tillämpliga lagar, för att tillhandahålla en tjänst på din begäran eller för att följa ett lagkrav. Lagringstiden för personuppgifter kommer under inga omständigheter att vara längre än fem år efter den tidpunkt då uppgifterna först samlades in av oss. I slutet av lagringsperioden vidtar vi nödvändiga åtgärder för att förstöra dina personuppgifter eller förvara dem i en form som inte längre identifierar eller kan identifiera dig.

Falska e-postmeddelanden i Hondas namn
Honda är medveten om falska e -postmeddelanden, mer känt som ”phishing/nätfiske”. Sådana e -postmeddelanden kan innehålla jobbannonser, erbjudanden om jobb och meddelanden om tävlingspriser. Dessa e-postmeddelanden använder Hondas namn för att utge sig för att vara äkta och har som enda syfte att få tillgång till personuppgifter om kunder (exempelvis kreditkortsnummer eller lösenord). Honda har ingenting att göra med dessa e-postmeddelanden och Honda använder inte sådana metoder för jobbannonser eller för att kommunicera med tävlingsvinnare.

Tyvärr är dessa falska e-postmeddelanden en växande form av internetbedrägeri. Bedrägeriet består av att ett falskt e-postmeddelande skickas direkt till offren eller att de hänvisas till en webbplats som begär personuppgifter.

Falska jobberbjudanden riktar sig vanligtvis till personer som bor utomlands och bedragarna ber dem att skicka pengar till dem för belgiska visum. Honda ber aldrig om betalningsuppgifter i samband med jobbansökningar eller kommunikation i det avseendet. Om du är osäker på om ett erbjudande är korrekt kontaktar du Human Resources, Honda Motor Europe Logistics NV, Langerbruggestraat 104, 9000 Gent, Belgien.

E-postmeddelanden om tävlingsvinster. Honda ber aldrig om betalningsuppgifter i samband med tävlingsvinster eller kommunikation i det avseendet. Honda rekommenderar att du är ytterst försiktig om du får ett e-postmeddelande, som utger sig för att komma från Honda och begär personlig eller ekonomisk information, om du är osäker på om det är äkta.

Länkar till tredje parters webbplatser
Från tid till annan kan vår webbplats innehålla länkar till och från webbplatserna för våra partnernätverk, annonsörer och Honda Group-företag. Honda ansvarar inte för innehållet på webbplatser som är länkade till Hondas webbplats. När du besöker en tredjepartswebbplats är det ditt ansvar att läsa integritetspolicyn och de juridiska villkor som gäller för den webbplatsen.

Uppdateringar av denna integritetspolicyn
Honda förbehåller sig rätten att göra ändringar i denna integritetspolicy.
Denna integritetspolicy kan komma att uppdateras. Vi uppmanar dig att besöka Hondas onlineinnehåll för att ta del av ändringar av denna integritetspolicy. I vissa fall meddelar vi dig även aktivt om specifika databehandlingsaktiviteter eller betydande ändringar av denna integritetspolicy, enligt gällande lagar.

Kontakta oss på
Hondas onlineinnehåll kontrolleras av Honda Motor Europe Logistics NV (företagsnummer 0418.250.835), personuppgiftsansvarig för personuppgifter som samlas in genom Hondas onlineinnehåll. Företagets säte är beläget på Langerbruggestraat 104, 9000 Gent, Belgien.

Om du har frågor om denna integritetspolicy eller vill komma i kontakt med oss rörande vår behandling av personuppgifter kontaktar du (HMEL.gdpr@honda-eu.com).