OverHead Valve engines (OHV)

Som namnet säger, överliggande ventiler, så har motorn ventilerna placerade ovanför förbränningsrummet.

Användandet av överliggandeventiler möjliggör ett effektivare insug av luft/bränsleblandningen, samt snabbare utblås av avgaser. Genom denna förbättrade förbränning kan en högre kompression användas och därigenom uppnås högre effekt och mindre sot.

OHV designen ger också en bättre termisk balans, vilket bidrar till minskat cylinderslitage, minskad oljeförbrukning och förlänger motorns livslängd.