Mätmetod för effektangivelse

Honda, världens största motortillverkare, har beslutat att använda en konsekvent metod för att ange motoreffekt för samtliga motordrivna Honda produkter; bilar, motorcyklar och power products.   Som den första, och hittills enda, motortillverkaren kommer Honda i fortsättningen att ange effekten på motorer med netto kW (HP), allt i enlighet med Society of Automotive Engineers SAE J1349 testmetod. Samtidigt kommer vi även att ändra sättet vi anger följande parametrar; vridmoment (även detta mäts med ett netto värde), bränsleförbrukning (ändras från g/kW•hr till l/timme) och bränsletankens kapacitet.

From 2007 års modeller kommer kW (HP) att anges i enlighet med SAE J1349 beräkningar för netto effekt på samtliga Honda motorer. Införandet av denna beräkningsstandard kommer att resultera i förändringar på kW (HP) jämfört med de värden som publicerades för 2006 års motormodeller. Ändringen från brutto till netto effekt innebär att mätningen av motorns effekt kommer att inkludera standard luftfilter och ljuddämpare. Brutto effekt mäts utan dessa. Det kommer inte att ske någon ändring på motorkonstruktionen, endast metoden som beräknar motoreffekten.

Hondas värden är baserade på SAE beräkningar för netto effekt, detta för att slutanvändare, av produkter försedda med en Honda motor, ska få relevanta värden. Genom att använda denna standardisering kommer samtliga Honda användare att få ett oföränderligt värde för varje unik motormodell, oavsett tillverkningsland eller försäljningsställe. Användandet av SAE J1349 gör det även lättare för våra kunder att hitta en lämplig motor för en specifik applikation.

Under 2007 kommer Honda att påbörja ändringen av samtliga motordokumentation så som "Honda Engines" hemsida, broschyrer för "Honda Engines", instruktionsböcker, verkstadshandböcker mm så att dessa överensstämmer med SAE J1349 för kW (HP) och andra relevanta värden, tex. vridmoment.

Honda har alltid varit hängiven sina affärspartners och kunder genom att erbjuda dem högsta kvalitet och de pålitligaste och mest effektivaste motorer som vi kan producera. Eftersom det inte kommer att ske någon ändring på motorkonstruktionen vid övergången till SAE J1394 klassificeringen, så kan ni och era kunder, förvänta er identiska nivåer när det gäller motoreffekt, kvalité, hållbarhet och prestanda från Hondas motorer, precis som ni har vant er vid under årens lopp.